Problemet med utmaningar

Problemet med utmaningar

En av mina vänner är på många sätt sinnebilden av en statlig tjänsteman. Han har aldrig känt någon dragning till den privata sektorn eftersom han ”inte har konsult-pistolfingrar, bara vanliga människofingrar”, samt gillar ”när skjortkragen har samma färg som resten av skjortan. Jag instämmer och positionerar mig därför […]

Läs mer

4 knep för återanpassning post pandemi

I dina mest rosenskimrande glasögon så vågar du kanske förnimma ett pytteljus i covid-tunneln. Tanken på normalitet har förmodligen aldrig känts så bra. Jag har inga avsikter att sticka hål på glädjebubblan som tanken på vanlig vardag försätter dig i – vill bara höja ett varningens finger för […]

Läs mer

Kontakt!

Jimmy Hovrén
Copywriter
HOVRÉN COPY

070-944 72 43
jimmy@hovrencopy.se

Följ Hovrén Copy

Copyright ©

Hovrén Copy 2020