Översättningar & originaltexter på engelska

Översättningar & originaltexter på engelska

Har ni behov av översättningar från svenska till engelska eller vice versa, är jag mer än gärna behjälplig. Detsamma gäller för original-copy på engelska om ni arbetar mot en internationell marknad.


Kontakt!

Jimmy Hovrén
Copywriter
HOVRÉN COPY

070-944 72 43
jimmy@hovrencopy.se

Följ Hovrén Copy

Copyright ©

Hovrén Copy 2020