Redaktionella texter

Redaktionella texter

Texter som t ex personporträtt till årsredovisningen, artiklar till kundtidningen eller kanske något mer omfattande åt storytelling-hållet. Allt levererat med lyhördhet och fingertoppskänsla för just er verksamhet.


Kontakt!

Jimmy Hovrén
Copywriter
HOVRÉN COPY

070-944 72 43
jimmy@hovrencopy.se

Följ Hovrén Copy

Copyright ©

Hovrén Copy 2020