Rewrites

Rewrites

Många texter har ett högt värde rent innehållsmässigt. Tyvärr är de ofta för täta, tekniska och allt annat än intresseväckande. Låt mig arbeta igenom era gamla texter för att producera något mer lättsmält samtidigt som ert tänkta budskap bibehålls.


Kontakt!

Jimmy Hovrén
Copywriter
HOVRÉN COPY

070-944 72 43
jimmy@hovrencopy.se

Följ Hovrén Copy

Copyright ©

Hovrén Copy 2020