Sälj-& produkttexter

Sälj-& produkttexter

Jag har stor erfarenhet att producera målgruppsanpassade säljtexter för alla tänkbara produkter och tjänster. Den erfarenheten säger mig att research är a och o. Allt för att kunna tala om ert företag och er bransch, med högsta möjliga trovärdighet.


Kontakt!

Jimmy Hovrén
Copywriter
HOVRÉN COPY

070-944 72 43
jimmy@hovrencopy.se

Följ Hovrén Copy

Copyright ©

Hovrén Copy 2020